Oxford for Romania Summer School

S-au deschis înscrierile pentru Oxford for Romania Summer School care va avea loc în perioada 26 august-3 septembrie 2017.  Se caută elevi de clasa a X-a și a XI-a, cu potențial academic, care provin din familii cu venituri modeste, dornici să experimenteze o săptămână de activități multidisciplinare alături de universitari, profesioniști și studenți din Oxford.
Toate costurile vor fi suportate de către organizatori, prin intermediul partenerilor care doresc să susțină acest proiect special lansat de comunitatea românilor din Oxford anul trecut.
Selecția este competitivă și va ține cont de performanțele academice, implicarea în
activități extra-curriculare, perseverența și motivația fiecărui aplicant.
Termenul limită pentru înscrieri este 1 iunie 2017.

https://www.oxfordforromania.org/

Concursul Național Antidrog ”Să călcăm pe iarbă!”

Perioadă înscriere: până la 27.04.2017

”Să călcăm pe iarbă!” este Concursul  Național Antidrog  organizat în perioada 15 martie – 31 iunie de către  Școala Gimnazială nr. 79  în parteneriat cu  Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” și Agenția Națională Antidrog.
Acesta se află la ediția a IX-a și  este înscris în Calendarul Activităților Educative Naționale 2017, domeniul L, poziția 433.
Proiectul educațional ”Să călcăm pe iarbă!”  își propune  printr-o serie de activități pro active conștientizarea elevilor pre/adolescenți în ceea ce reprezintă pericolul consumului de droguri  sau a oricăror tipuri de adicție.
Concursul se adresează elevilor din clasele a VII-a și a VIII-a, a IX-a și a X-a  și se va desfășura pe două nivele de învățământ: gimnaziu și liceu și  totodată, pe două secțiuni:
1.    Postere sub formă de desen, pictură, grafică digitală -format A3
2.    II) Clipuri/spoturi video (max. 40 secunde)

Toate informatiile necesare se gasesc pe blogul proiectului:

https://sacalcampeiarba.wordpress.com/

 

Concursul „Tinere Condeie”

Dragi iubitori de literatură,

Vă reamintesc faptul ca se apropie termenul limită de trimitere a materialelor în vederea participării la Concursul Naţional de Creaţie literară „Tinere Condeie”(19 apr.2017 – marinelapirvulescu@yahoo.com)

Elevii din clasele VII-XII se pot înscrie la patru secţiuni literare:poezie, proză, dramaturgie, eseistică.

Texte obligatorii:

 1. Poezie – 5-10 creaţii
 2. Proză:   – 3 schiţe de 1-3 pagini ,  o nuvelă de max 10 pagini, un fragment de roman de max 10 pagini (însoţit de o succintă povestire a intregii acţiuni), 2-3 file jurnal/reportaj
 3. Dramaturgie: o scenetă, o piesă scurtă de teatru sau 2-3 scene dintr-o creaţie dramatică mai amplă, însoţite de o scurtă rezumare a acţiunii intregii piese
 4. Eseistică : 2-3 eseuri cu opinii personale (max. 4 pagini/eseu)

Materialele vor fi tehnoredactate cu TNR, mărimea 12, la 1 rând.

Vă reamintesc faptul că dintre cei 80 de laureaţi la nivel naţional, va fi selectat un număr de 40-50 de elevi care vor participa la tabăra de vară „Tinere Condeie”, organizată în fiecare an de Ministerul Educaţiei Naţionale. în cadrul acestei tabere vor avea loc ateliere de  creaţie şi lectură, întâlniri cu scriitori şi poeţi consacraţi, schimb de experienţă.

Condei inspirat!

Debut program de formare „Perspective şi provocări în abordarea textului literar” 1 aprilie 2017

Reforma actuală mută accentul de pe asimilarea de cunoştinţe pe formarea de competenţe. În contextul de faţă se impune o regândire nu doar a principiilor didactice care stau la baza secventei de invăţare, cât şi a conţinuturilor propuse. O discretă, dar evidentă dislocare a importantei modului de spunere, a stilului pedagogic abordat, înspre conţinuturi. Nu subminăm principiile didacticii  specialităţii, ci doar aducem in prim-plan importanţa profilului profesional, necesitatea deschiderii profesorului inspre structurile si conţinuturile actuale.

Programul de formare se adreseză învăţătorilor, institutorilor, profesorilor de limba şi literatura română.

Formatorii programului sunt Prof.dr.Elena Roată şi prof.dr. Marinela Pîrvulescu

Competenţe vizate:

 1. Dezvoltarea instrumentelor de analiză a diferitelor texte literare şi metaliterare
 2. Achiziţionarea cunoştinţelor esenţiale demersului didactic destinat formării abilităţilor de gândire critică
 3. Utilizarea adecvată a vocabularului specializat
 4. Dezvoltarea cunoştinţelor inter- şi transdisciplinare
 5. Dezvoltarea competenţei de evaluare a compoziţiilor aparţinând diverselor stiluri funcţionale

Module tematice:

1. Comprehensiunea şi interpretarea textului literar. Principii.
2. Abordarea textului epic, a textului liric şi a celui dramatic.
3.Producerea de text literar. Principii. Tipuri de text. Evaluarea procesului scrierii şi a textului scris

 

Concurs interjudeţean cu tema “Marea galerie europeană de stiinţă şi tehnologie”

Concurs interjudetean cu tema “Marea galerie europeană de stiinţă şi tehnologie” (CAERI 2017, pozitia 1409)

Înscrierile participanţilor se vor face în intervalul 1 martie- 7 mai 2017 la adresa de mail: marinelapirvulescu@yahoo.com, cu precizarea la subiectul mailului: Pentru Concursul interjudeţean “Marea galerie europeană de stiinţă şi tehnologie”.

Concursul se va desfasura pe 3 sectiuni:

 1. Mari oameni de ştiinţă români si realizarile lor remarcabile
  • Postere/colaje format  A4 elevii claselor 0-XII
  • Fotografie / colaj fotografie A4 elevii claselor V-XII
  • Eseuri limba romana/eseuri limba engleza ( 1- 2 pagini) elevii claselor V-XII
 2. Mari oameni de stiinţă europeni si realizarile lor remarcabile
  • Postere/colaje format A4 elevii claselor 0-XII
  • Fotografie / colaj fotografie A4 elevii claselor V-XII
  • Eseuri limba romana/eseuri limba engleza ( 1-2 pagini) elevii claselor V-XII
 3. Europa: remarcabile realizări arhitectonice si tehnologice
  • Fotografie / colaj fotografie A4 elevii claselor V-XII
  • Postere/colaje format  A4 elevii claselor 0-XII
  • Prezentări multimedia elevii claselor V-XII

 Fiecare prezentare multimedia va fi ulterior inscriptionată pe un CD sau DVD ( o singură lucrare pe un CD; maxim 20 slide-uri) pentru a fi  expediată prin poşta, dar şi electronic

 Textul eseurilor va fi redactat în Microsoft Word, format A4, cu caractere Times New Roman, corp de litera 12, cu diacritice, margini egale de 2 cm, la un rând, text aliniat Justify. Titlul va fi scris cu majuscule Times New Roman 14 Bold, centrat; Autorul şi instituţia se vor scrie la două rânduri sub titlu (Times New Roman 12 Bold), text aliniat la dreapta. Lucrarea va avea 1-2 pagini şi va avea obligatoriu menţionată bibliografia studiată (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an).

 Posterele/colajele, fotografiile/colajele  vor fi etichetate pe verso după cum urmează: Titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, profesor coordonator, şcoala de provenienţă, localitatea.

 Conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze tematica concursului şi să fie realizat integral de catre elevi.

 Participarea elevilor este individuală, un elev putând să se înscrie la mai multe secţiuni; La secţiunea  a  3-a, prezentări multimedia, pot participa 2 elevi/lucrare.

 Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori în perioada 15-19.05.2017. Se vor acorda premiile : I, II, III  şi menţiuni (pentru fiecare grupă de vârstă si secţiune/ subsecţiune) în cuantum de 25 % din numărul de participanţi.

De vorbă cu tine însuţi

Festivalul International de Creatie Ana Blandiana, 2017

Etapele desfășurării Festivalului „Ana Blandiana”:
25 ianuarie 28 februarie promovarea regulamentului în școli, licee, universități; înscrierea elevilor/ profesorilor/ doctoranzilor pe secțiuni;
1Martie 24 martie realizarea lucrărilor/înregistrărilor pe secțiuni; desfășurarea la nivel local a unor etape de
selectarea a lucrărilor reprezentative;
27 martie -14 aprilie 2017; expedierea lucrărilor reprezentative pe secțiuni;
19 aprilie 5 mai 2017 evaluarea lucrărilor; realizarea CD-urilor ediției; redactarea antologiei festivalului ce va cuprinde lucrările premiate;
5-6 mai; manifestările artistice ale Festivalului de Creație și de Interpretare„Ana Blandiana” (lansări de cărți / reviste literare, desfășurarea Sesiunii de comunicări științifice, dramatizări, momente poetice, recital folk,
premierea concurenților).
8 mai 12 iunie expedierea premiilor în țară și în străinătate

Detalii regulament fab-2017

http://www.carteadelaora5.ro/episodul-148-ana-blandiana-orologiul-fara-ore/

Concursul de eseuri ”Destine culturale europene”

 

Sub semnul aniversării a 110 ani de la naşterea lui Mircea Eliade, Biblioteca Judeţeană Christian Tell organizează Concursul de eseuri ”Destine culturale europene” pe tema „Mircea Eliade – portret spiritual”. Pot participa elevi ai clasele IX– XII de la colegiile și liceele din Gorj. Începând cu data de 16 ianuarie, participanții vor trimite lucrările în format electronic pe adresa de e-mail  destineuropean@gmail.com, până cel târziu 6 martie 2017.

Vor fi acordate 3 premii, în valoare totală de 1000 de lei, oferite de Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj și Centrul Europe Direct Gorj.

regulament-concurs-eseuri-filosofice-mircea-eliade-portret-spiritual

Condei inspirat!